Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Zawód: Technik rolnik

Nauka w szkole trwa 5 lat i umożliwia zdobycie następujących  kwalifikacji w zawodzie:

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

O rozwoju naszego rolnictwa decydować będą relacje między zasobami czynników wytwórczych, technologią wytwarzania, poziomem umiejętności rolników i rozwiązaniami instytucjonalnymi.

Szkoła ta wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom i kształci techników rolników. Dobre przygotowanie ogólnorolnicze i zdobycie specjalności branżowej umożliwia absolwentom łatwe przystosowanie się do warunków w każdym zakładzie pracy związanym bezpośrednio lub pośrednio z rolnictwem. W programie szkoły uwzględnia się funkcje jaką pełni kobieta i mężczyzna w gospodarstwie.

Wszyscy uzyskują przygotowanie w zakresie mechanizacji rolnictwa, zdobywają prawo jazdy kategorii T oraz mogą zdobyć uprawnienia kombajnistów, uczą się prac ślusarskich, stolarskich, obsługi i naprawy sprzętu technologicznego w gospodarstwie rolnym, zdobywają umiejętności obsługi komputera. Szkoła utrzymuje szerokie kontakty z organizacjami proekologicznymi i rolnikami ekologicznymi z Niemiec i Holandii dzięki temu istnieje możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne.

Językiem obcym nauczanym w naszej szkole jest język niemiecki, język rosyjski i język angielski.

W trakcie nauki uczniowie (za niewielką odpłatnością) mają możliwość zdobycia uprawnienia do obsługi i eksploatacji kombajnów zbożowych i sieczkarni samojezdnych.