Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Kwalifikacja: PROWADZENIE DOKUMENTACJI W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ EKA.04
KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE EKONOMISTA 331403
NAUKA NA KURSIE JEST BEZPŁATNA

Cele kształcenia w zawodzie ekonomista w formie  kursu kwalifikacyjnego:

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:
1) planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
2) obliczania podatków;
3) prowadzenia spraw kadrowo-płacowych.

Organizacja i forma kursu kwalifikacyjnego

liczba uczestników: 20
okres nauczania: 1-1,5 roku (2 lub 3 semestry), zajęcia odbywają się systemem zaocznym dwa razy w miesiącu - piątek, sobota

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe, a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.

Po kursie uzyskujesz: zaświadczenie o ukończeniu kursu

Dodatkowe kwalifikacje:
Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.
Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji, „Prowadzenie spraw kadrowo - płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych EKA.05” oraz wykształcenia średniego /jeżeli nie posiada*/ może uzyskać tytuł TECHNIK EKONOMISTA.

PLAN NAUCZANIA

1. Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej
2. Statystyka i analiza ekonomiczna
3. Język obcy zawodowy w branży ekonomicznej
4. Działalność przedsiębiorstwa
5. Kadry i płace
6. Praktyki zawodowe

*wykształcenie średnie można uzyskać w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Grajewie
Podanie do pobrania - Adobe Reader *.pdf

zgłoś się do sekretariatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie
Wojewodzin 52
w godzinach od 7:00 do 15:00 (poniedziałek – piątek),
tel. 86 272 22 31