Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Kwalifikacja: ORGANIZACJA I KONTROLA ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ SPORZĄDZANIE KOSZTORYSÓW BUD.14
NAUKA NA KURSIE JEST BEZPŁATNA

W trakcie kursu słuchacz zdobędzie umiejętności:

1. Sporządzania kosztorysów w oparciu o:
a. umiejętność rozróżniania rodzajów kosztorysów oraz przestrzegania zasad ich sporządzania;
b. umiejętność posługiwania się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót;
c. umiejętność korzystania z katalogów nakładów rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania robót budowlanych;
d. umiejętność sporządzania przedmiaru robót budowlanych;
e. umiejętność wykonywania obmiaru robót budowlanych;
f. umiejętność ustalania założeń do kosztorysowania;
g. umiejętność sporządzania kosztorysu inwestorskiego, zamiennego i powykonawczego;
h. umiejętność stosowania programów komputerowych do sporządzania kosztorysów.

2. Przygotowywania dokumentacji przetargowej w oparciu o:
a. umiejętność przestrzegania zasad i trybu udzielania zamówień publicznych;
b. umiejętność rozróżniania dokumentów przetargowych;
c. umiejętność posługiwania się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz specyfikacjami istotnych warunków zamówienia;
d. umiejętność korzystania z publikacji cenowych do szacowania wartości zamówienia;
e. umiejętność przestrzegania zasad sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
f. umiejętność przygotowania i kompletowania dokumentacji przetargowej;
g. umiejętność sporządzania oferty na roboty budowlane.

Organizacja i forma kursu kwalifikacyjnego

liczba uczestników: 20
okres nauczania: 1-1,5 roku (2 lub 3 semestry), zajęcia odbywają się systemem zaocznym dwa razy w miesiącu - piątek, sobota

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe, a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.

Po kursie uzyskujesz: zaświadczenie o ukończeniu kursu

Dodatkowe kwalifikacje:
Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji, "Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich BUD.12" oraz wykształcenia średniego /jeżeli nie posiada*/ może uzyskać tytuł TECHNIK BUDOWNICTWA.

PLAN NAUCZANIA 

1. Kosztorysowanie w budownictwie
2. Dokumentacja techniczna
3. Pracownia kosztorysowa (zajęcia praktyczne)
4. Pracownia dokumentacji technicznej (zajęcia praktyczne)

*wykształcenie średnie można uzyskać w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Grajewie
Podanie do pobrania - Adobe Reader *.pdf

zgłoś się do sekretariatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie
Wojewodzin 52
w godzinach od 7:00 do 15:00 (poniedziałek – piątek),
tel. 86 272 22 31