Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

„We wtorek, 17 marca br. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski skierował do dyrektorów informację w sprawie przygotowania szkół do organizacji zajęć edukacyjnych i zajęć prowadzonych w ramach form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość. W najbliższych dniach wejdzie w życie rozporządzenie, które ureguluje organizację kształcenia wykorzystującego metody tzw. zdalnego nauczania.”

Drodzy Rodzice i Uczniowie

W tej chwili wychowawcy klasowi dzwonią do Rodziców naszych uczniów, aby uzyskać obiektywną informację nt. dostępu do komputera i do Internetu. Z informacji, które wychowawcy nadsyłają są bardzo pozytywne - prawie wszyscy uczniowie mają dostęp do komputera i Internetu; w zgłoszonych, pojedynczych przypadkach będę się kontaktować jutro, aby rozwiązać problem.

Drodzy rodzice! Musimy doprowadzić do tego, aby wszystkie wasze dzieci – nasi uczniowie mogli uczyć się w ten sposób, gdyż wszystko wskazuje na to, że uczniowie prędko do szkoły nie wrócą.

My, szkoła, nauczyciele czekamy na rozporządzenie i już myślimy o tym, jak realizować nowe tematy, jak oceniać na odległość itp.
Państwa – Rodziców proszę współpracę; odbieranie telefonów od nauczycieli, bo na pewno będziemy dzwonić widząc, ze uczeń nie loguje się na wskazany adres, do librusa i nie odbiera wiadomości od nauczycieli.

Proszę o sprawdzanie wiadomości na stronie http://zs.wojewodzin.pl/, a jeszcze częściej proszę sprawdzać wiadomości w e-dzienniku, bo ta droga kontaktu jest najlepsza, a przypuszczam, że od 25 marca będzie obowiązkiem.

Zdzisława Choynowska – dyrektor