Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Uczniowie biorący udział w projekcie „Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie” w roku szkolnym 2017/2018 odebrali jeszcze jeden ważny dokument potwierdzający nabyte przez nich, podczas praktyk zawodowych w maju, kompetencje zawodowe.
EUROPASS-MOBILNOŚĆ to dokument opisujący w szczegółowy sposób wszystkie umiejętności zawodowe nabyte podczas stażu potwierdzone przez KRAJOWE CENTRUM EUROPASS i dzięki temu honorowane jest przez wszystkich pracodawców w UE. W załączeniu element z dokumentu informujący o jego ważności. KLIKNIJ Adobe Reader *.pdf
Bez wątpienia jest to niezwykle cenny dokument pokazujący doświadczenie zawodowego startującego absolwenta technikum na europejskim rynku pracy.
Gratuluję wszystkim uczestnikom stażu, którzy swoim zaangażowaniem w doskonalenie swoich umiejętności zawodowych zasłużyli na ten dokument.

Zdzisława Choynowska