Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

„Wykształcenie to dobro, którego nikt nie jest w stanie nam odebrać” – taka była główna myśl uroczystego apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej, który odbył się 15.10 2015 r. Już pięknie udekorowana sala gimnastyczna i elegancki ubiór występujących uczniów podkreślał rangę tego święta. Pani Dyrektor – Zdzisława Choynowska złożyła życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły. Podziękowała też nauczycielom i uczniom zaangażowanym w organizację powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej, które miały miejsce 14 października w internacie Zespołu Szkół. Wyróżniający się nauczyciele i pracownicy oświaty otrzymali nagrody:
Nagroda Starosty - Zdzisława Choynowska, Beata Urbańska
Nagroda Dyrektora Szkoły - Katarzyna Bielińska, Choynowska Agata, Czaplicka Wioletta, Jarosińska Grażyna, Karwowska Elżbieta, Kowalczuk Monika, Lewczyńska Olena, Manturo Piotr, Ołdakowska Katarzyna, Popko Daria, Rogiński Ryszard, Zyskowska Danuta, Maciorowska Dorota, Koćwin Irena, Gleba Ewa, Obrycka Barbara
Dzień Nauczyciela to również okazja do pogratulowania nagrodzonym uczniom: Stypendium Prezesa Rady Ministrów – Katarzyna Grzymała (IV TŻ), Stypendium Starosty Grajewskiego –  Przemek Duba (III TB). Nagrodzeni zostali również uczniowie – Karolina Modzelewska (IV TH) i Marcin Krasiński (III TR) - nagrodą szkolną za największy progres średniej ocen.
W imieniu Samorządu Uczniowskiego życzenia wszystkim złożyły: Karolina Modzelewska i Patrycja Mikulska
Część artystyczną apelu przygotowali uczniowie klasy II TRH wraz z wychowawczynią – Oleną Levchyńską. W pięknych słowach piosenki i poezji młodzież wyraziła swoją wdzięczność i podziękowania. Odmłodzony pokój nauczycielski w sposób humorystyczny obrazował skomplikowaną sytuację współczesnego nauczyciela, rozdartego między projekty kolejnych reform, awans zawodowy i codzienną pracę z grupą uczniów. Nawiązując do słów uczniowskich podziękowań „…za tę cierpliwość z duszą rozdartą i za tę wiarę, że jednak warto...”- takie chwile potwierdzają, że jednak warto! DZIĘKUJEMY!!!

Elżbieta Karwowska