Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Do egzaminu dojrzałości przystąpiło w tym roku 36 abiturientów. Zdawalność matury wyniosłą 69%. Jest to wynik wyższy o 7% niż średnia województwa podlaskiego. Maturę zdało i dyplomy otrzymało 25 absolwentów. Cieszy fakt, że egzamin z języka polskiego zdało 100% przystępujących. Pozostali nie zdali tylko jednego egzaminu i w związku z tym mają prawo do przystąpienia do egzaminu terminie sierpniowym. Wyniki egzaminów poprawkowych są zazwyczaj bardzo dobre i wierzę, że po ich ogłoszeniu we wrześniu będę mogła oznajmić zdawalność w granicach 100%.

Zdzisława Choynowska